Информация за компанията

Leno.com се управлява от Lenno Limited, компания, регистрирана в Англия и Уелс под номер 12008730. Адресът на управление на Lenno Limited е 64 New Cavendish Street, London, United Kingdom, W1G 8TB.

Lenno Iberia SL е компания, регистрирана в Испания под номер B88146451. Адресът на управление на Lenno Iberia SL e Centro de Negocios, Calle Santa María Magdalena, número 10-12, planta 2 Madrid 28016, Spain.       

Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД е компания, регистрирана в България с ЕИК 103277217. Адресът на управление на Ленно Глобъл Адвайзъри ЕАД е София 1000, бул. Мария Луиза 2.  

Лено АД е компания регистрирана в България с ЕИК 203217465. Адресът на управление на Лено АД е София 1000, бул. Мария Луиза 2. Лено АД е финансова институция (номер на регистрация BGR00341), вписана в Регистъра по чл.3a, ал.1 от Закона за кредитните институции, воден от Българска народна банка.        

Ленно Инс ЕООД е компания, регистрирана в България с ЕИК 148129760. Адресът на управление на Ленно Инс ЕООД е София 1000, бул. Мария Луиза 2. Ленно Инс ЕООД е застрахователен брокер, вписан в Комисията за финансов надзор (номер 657-ЗБ). 

Обновено последно на: 5 февруари 2020 г.
Беше ли полезно?
Благодарим ти.

Лено ти дава
кредити. инвестиции. карти. застраховки.

Свали приложението от App Store или Google Play.